רייקי

מבוא למציאות רוחנית

אנו נמצאים בתקופת חפיפה בין עידן האדמה הקיים לעידן האש שהחל להיבנות (העידן החדש ) בתקופה זו קיימת תאוצה רבה ושינויים בכל תחומי החיים על כדור הארץ, ואנרגיות חדשות ועוצמתיות נכנסות אלינו מהממדים הגבוהים, ואנו עדים להתעוררות רחבה ברמה האישית, החברתית ומבנה כדור הארץ

שפע של מידע, הבנות וכלים מעשיים נמסרים דרך מורים רוחניים שונים, ע"י י.ה.ו.ה, אלינוס, העולם המלאכי,  וקבוצות אנרגטיות ומדריכים מוארים מהממדים השונים המעוררים ומזכירים לנו את מהותנו האמתית , הבנות וכלים ליצירת חיבור הגוף הרוח והנשמה לכלל אחדות בתוכנו, יצירת מחשבה נקייה וממוקדת והבנת האינטראקציה של הבריאה ואנו בתוכה וראיית השלם, דרך כיבוד הבחירה חופשית הקיימת בכל אחד .

 

כדי שאפשר להבין את משמעות הכלים ומידע שאנו מקבלים עלינו להבין תחילה מה משמעות העידנים מבחינת הקוסמוס, מה הוא כיוון השינויים שהם מביאים, וכיצד כל המערך הזה פועל: מבנה הבריאה? ארבעת היסודות? עץ החיים? חשיבות המבנה האנרגטי שלנו וחיבור שלנו אל העולמות האחרים ויצירת תקשורת נכונה ומוארת.


עידן זהו תקופת חוויה שהתחלה והסוף הם חזקים וביניהם מתבצעים חוויות שאנו כנשמות ביצענו, מבצעים ונבצע עד לסיום החוזים שחתמנו עליהם בתחילת העידן לקראת הכניסה לחוויות החומר ולרמת דחיסות.


תנועת העידנים לאורך הבריאה יוצרת סבב מעגלים ,כאשר החוויות של הבריאה יוצרות מצב של חוויה מתמשכת לאורך ציר של ארבעת היסודות, אש, אוויר, מים ואדמה, כך שלמעשה בתקופתנו היום אנו נמצאים בסיומו של סבב שני עידן על-אדמה משנה מים ותת עידן אדמה.

 

במקום שאנו נמצאים, יש חוסר בפרטים ומהלכים שהובילו את הבריאה עד לאותו מקום שאנו מייצרים חוויות ארציות.

לכן אנו נחזור לתחילת הבריאה כדי להבין את החוקיות הראשונית שהבורא שהוא אור גדול – הכוח השולט בבריאה,

שאין לנו מושג מיהו, אבל כל אחד מאתנו ,חלק ממנו ואנו קוראים לו אלוהים.

הנשמה היא אנרגיה – במהלכה במרחבי הבריאה, חווה בעידנים השונים חוויות המבוססות על ארבעת היסודות.

בריאה זו מושתתת על ארבעת היסודות שהם : אש, מים, אוויר ואדמה.


משמעות היסודות האלו בחיי האדם ובריאה באופן כללי:

יסוד האש: ממריץ את כל היצירתיות, ההתפתחות של האדם וכמובן של הבריאה

יסוד המים:  ממריץ את כל רמת הרגשות הנעלים והנמוכים של האדם והבריאה.

יסוד האוויר: ממריץ את כל נושאי הרוח, הבנות, הרעיונות המחשבות הן הארציות והן המטפיזיות.

יסוד האדמה: ממריץ את כל נושאי ההוצאה לפועל והביצוע של כל שלושת היסודות הקודמים, כך שכאשר קיים חוסר באחד מהקודמים גם התוצאה הסופית לא תהיה מושלמת.

 

בשלושת עידני –העל המטפיזיים , אש, מים ואוויר, הייתה הנשמה בשלמות ,בזרימה עם האור, לא הייתה בחירה, לא הייתה קוטביות, החיוב והשלילי היו באיזון, פרח החיים היה מבוסס על המחומש. הנשמה המלאה הייתה צמודה לתוכנית המקורית של אור גדול וזה עבר בתדר מלא אל העולמות הבריאה.

העידנים הקוסמים מבטאים דרך ארבעת היסודות את תקופת החוויה שדרכן הבריאה יוצרת את התפתחותה ואת הסקת המסקנות. כל התהליך של סבב העידנים אש, מים, אוויר חל כהרף עין, אין ממד של זמן, ולנו קשה להבין רמה זאת, ואת עוצמת האור המדוברת.

בתחילת העידן הנוכחי , עידן על-אדמה, אנו כנשמות יצרנו חוויה אחת, כנשמה אחת מאוחדת אשר חוותה ביחד את העידנים והיסודות בבריאה.

 

בהמשך העידן נוצר מצב של חיבור אנרגטי לאינדיבידואליות, דבר זה ייצר מצב של מפץ ,אשר כנשמות התפצלנו לניצוצות, כאשר דבר זה קרה, נוצר בנו הלם, כיוון שהיינו מורגלים לחוות "אחד, בתדר האהבה, דבר אשר בעידן הנוכחי נמנע מאתנו, כאשר נוצר מצב של חיבור לעידן האדמה החומר, הפיזיות, הדחיסות גברה, נוצרו מצבים שאנו קבלנו/יצרנו גופים פיזיים, אך הבינו כי בתחילה הגופים הפיזיים היו קלים יותר "גוף אתרי" עם הזמן הם הפכו דחוסים ודבר זה התחיל בתקופות עתיקות והתגבר ברמת הפיזיות ככל שהזמן חלף.

 

כל נושא עידן האדמה התחיל הרבה לפני שהאדם הפיזי נוצר בחומר, כלומר הייתה הכנה מוקדמת של הנשמות עם חוקיות הבריאה ליצירת עידן האדמה ונחתם חוזה בינם לבין שליט העידן, לאחר שהייתה הסכמה בין הנשמות  ו- י.ה.ו.ה.


כאשר סבב של העידנים מסתיים ,מתחיל סבב חדש שמביא את הבריאה, הנשמות לחוויות מתקדמות יותר שמתחילות את סבב עידן על-אש משנה אוויר, תת משנה אש – נותן לנו בתקופת העידן החדש את האפשרות לייצר את מצבנו  וגם את החוויות הנשימתיות שלנו דרך שליטה במחשבה היוצרת.

בתרבות "אטלנטיס" יצרנו גוף פיזי ,אך בו זמנית היו מחוברים לרוח אז נוצר "חופש הבחירה" וזה נתן לנו אפשרות להתחבר לצדדים האפלים של הבריאה, ואז כנשמות באותה תקופה יצרנו מצב של בחירה קולקטיבית ליצור ניתוק מרמות הבריאה, נוצר שינוי הקשר ברמה המודעת, דבר זה התגבר עד שנוצר מצב שאנו קיימים היום, אנו לא מודעים למהותנו האמתית כנשמות. כך שכולנו הסכמנו להיכנס לסוג חווית של חומר . החוקים היו עשרת הדברות שעובר ע"י משה.


כהיום אין סודות בבריאה, כל מי שבוחר להתחבר של הבנות האור וקבלת כלים ויכולות שהיו מנת חלקנו תמיד כנשמות , הם זמינים בתנאי שנתחבר אליהם מתוך רצון אהבה ולא מתוך אגו או פחד, במידה וכן הכלים יסגרו.

מאחר ואין לחזור לטעויות העידן כאשר אנו בסיומו חשוב שהחושך לא היכנס לתוך חוויות העידן החדש.